Tutkimusprojekti

SaaS suomalaisessa liiketoiminnassa -tutkimushanke on Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhteinen, poikkitieteellinen hanke, jossa kartoitetaan Software as a Service -liiketoimintamallin vaikutuksia sekä palvelujen tuottajiin että niiden kuluttajiin. Hankkeen pääasiallinen tavoite on tukea Suomen ohjelmisto- ja IT-palvelualaa sekä sen asiakkaita tuottamalla helposti sovellettavissa olevaa tietoa SaaS-murroksen vaikutuksista, uhista ja mahdollisuuksista. Tutkimuksen lopputuloksista kirjoitetaan käytännönläheinen käsikirja, joka tarjoaa yrityksille työkaluja ilmiön hyödyntämiseen, minkä lisäksi järjestetään tuloksia esittelevä valtakunnallinen seminaarikiertue.

Hanketta rahoittaa TEKES Verso -ohjelma.

Projektissa ovat mukana seuraavat Turun yliopiston yksiköt:

Tarkempia tietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Antero Järvi (antero.jarvi@utu.fi, 02 – 333 8785).

Mainokset
%d bloggers like this: